Bestyrelsen

Theodor Munch Knudsen
Repræsentant for Turisme & Erhverv
Bjørn Allerelli Andersen
Udpeget af Sønderborg Byråd
Knud Jensen
Repræsentant for brugergruppen
Jim Würtz Hemmje
Repræsentant for det kulturelle liv
René Marc Petersen
Udpeget af de 6 første medlemmer
Rikke Lund Personalerepræsentant