Bestyrelsen

Theodor Munch Knudsen
Repræsentant for Turisme & Erhverv
Bjørn Allerelli Andersen
Udpeget af Sønderborg Byråd
Knud Jensen
Repræsentant for brugergruppen
Katrine Sandvad Johannsen
Udpeget af Sønderborg Musikråd
Jim Würtz Hemmje
Repræsentant for det kulturelle liv
Tina Krusborg
Repræsentant for personalegruppen
René Marc Petersen
Udpeget af de 6 første medlemmer