Bestyrelsen

Udpeget for den kommende periode er:

 • René Marc Petersen (formand)
 • Jim Würtz Hemmje
 • Claus Rubeck Johannesen
 • Anne Bertram
 • Nicolaj Kloppenborg-Skrumsager

Valgt af brugerne af Sønderborghus er:  

 • Dorthe Saldern Meier
 • Michael Torp.

Sønderborg 31.01.2024
Sønderborghus konstituerer sin nye bestyrelse
Efter en længere udpegningsperiode, hvor bestyrelsen blandt andet via et open call har været i dialog med mange gode kandidater, har Sønderborghus nu konstitueret sin nye bestyrelse. Sammen med daglig leder Kennet Bøgehøj Christiansen, medarbejdere og frivillige, skal den nye bestyrelse udvikle Sønderborghus og Mejeriet i nye retninger.
Ny formand for bestyrelsen på Sønderborghus er René Marc Petersen mens Jim Würtz Hemmje er ny næstformand.
Konstituering af den nye bestyrelse betyder også et velkommen til en række nye bestyrelsesmedlemmer. Udpeget for den kommende periode er:

 • Claus Rubeck Johannesen
 • Anne Bertram
 • Nicolaj Kloppenborg-Skrumsager

Valgt af brugerne af Sønderborghus er:  

 • Dorthe Saldern Meier
 • Michael Torp.

”Vi glæder os til – i tæt sammenarbejde med medarbejdere, frivillige og brugere – at videreudvikle, styrke og forankre Sønderborghus og ungdomskulturhuset Mejeriet. De to huse er allerede uomgængelige kulturinstitutioner i Sønderborg, og den position vil vi arbejde for at gøre endnu stærkere”, fortæller den nye bestyrelsesformand René Marc Petersen.
Den tidligere bestyrelsesformand Theodor Munch Knudsen udtræder efter lidt over 13 år i bestyrelsen. Herudover udtræder også Bjørn Allerelli Andersen, Knud Jensen og Katrine Sandvad Johannsen.
Som formand for bestyrelsen har Theodor Munch Knudsen igennem de sidste 13 år været med til sikre, at Sønderborg har et Regionalt Spillested og et velfungerende medborghus. Det seneste år, har han sammen med bestyrelsen, haft fokus på at sikre den fortsatte udvikling af Sønderborghus, med ansættelsen af en ny daglig leder og vedtagelse af nye vedtægter.
Bestyrelsen og medarbejderne på Sønderborghus siger tak til Theodor Munch Knudsen, Bjørn Allerelli Andersen, Knud Jensen og Katrine Sandvad Johannsen for deres indsats.