Vil du være med til at sætte retningen for to huse fulde af kreativitet?

På Sønderborghus søger vi tre nye udpegede bestyrelsesmedlemmer, der sammen med resten af bestyrelsen, 10 ansatte og mere end 50 frivillige, vil være med til at sætte retningen for Sønderborghus og Mejeriet de næste fire år.

På Sønderborghus og Mejeriet afvikler vi årligt +140 koncerter og arrangementer, ligesom dagligdagen emmer af kreativt liv i værksteder, events, øvelokaler, musikstudie, Yvonnes Café og tre sale. 

Ni medarbejdere, mere end 50 frivillige og en daglig leder, sikrer dagligt at både Sønderborghus og Mejeriet kan tilbyde borgerne et alsidigt musikalsk, kulturelt og kreativt mødested.

En frivillig bestyrelse for Sønderborghus er med til at udvikle huset og sikre, at Sønderborghus og den daglige ledelse udfolder sit virke inden for rammerne af de aftaler og retningslinjer huset er underlagt, som henholdsvis regionalt spillested og kultur- og medborgerhus.

Bestyrelsen for Sønderborghus består af fem udpegede medlemmer og to brugervalgte repræsentanter. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Sønderborghus, og bestyrelsesmedlemmerne er udpeget for en fireårig periode.
Udpegning af de fem medlemmer sker på baggrund af kompetencer, så bestyrelsens sammensætning til enhver tid afspejler det nødvendige kompetencebehov i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen står foran en ny udpegningsperiode, og ønsker derfor at høre fra interesserede kræfter, der har lyst og motivation til at indgå i bestyrelsen, og være med til at videreudvikle og sætte retning for Sønderborgs vel nok vigtigste kulturinstitution.

Der skal udpeges i alt tre medlemmer for perioden 2024-2028.

Har du lysten og motivation, og har du kompetencer inden for følgende områder, så hører vi gerne fra dig:

  • Økonomi, jura og drift
  • Organisation og ledelse
  • Kommunikation, markedsføring og medier
  • Kultur og frivillighed
  • Musik, branche og spillested

Send en motiveret ansøgning til bestyrelsensonderborghus@gmail.com, hvor du fortæller hvad du ønsker at byde ind med i bestyrelsesarbejdet, og hvilke kompetencer du mener er relevante i forhold til Sønderborghus.
Sidste frist er fredag d. 15.12.23.

Ved spørgsmål kontakt næstformand René Marc Petersen 2046 1043