Vores bestyrelse

Udpeget for den kommende periode er:

  • René Marc Petersen (formand)
  • Jim Würtz Hemmje
  • Claus Rubeck Johannesen
  • Anne Bertram
  • Nicolaj Kloppenborg-Skrumsager

Valgt af brugerne af Sønderborghus er:  

  • Dorthe Saldern Meier
  • Michael Torp