Regionalt spillested

Projektstøtteudvalget for musik under Statens Kunstfond har genudpeget Sønderborghus som “Regionalt Spillested” for perioden 2021-2024.

Udpegningen betyder, at Sønderborghus kan fortsætte linjen med udvikling af en bredspektret programpolitik, hvor der udover de mere etablerede navne nu også satses på at præsentere up’n’coming bands, verdensmusik, elektronica og jazz. Sønderborghus intensiverer samtidig samarbejdet med andre spillesteder regionalt og på landsplan.