Lokalelejepriser fra 1. august 2016

Lokaleleje på Sønderborghus                                       august 2016

 

Der differentieres ml. det almennyttige og det rent kommercielle lokalebrug – dvs. idræts- og humanitært rettede foreninger, politiske partier, fagforeninger, kommunale organisationer mv. hører til foreningsgruppen, mens virksomheder, kursusudbydere, danseskoler og lignende regnes som kommercielle brugere. 

Timepris: Forening Kommerciel
Teatersal 60,00 325,00
Black Spot 50,00 225,00
Stuen 6 eller stuen 8 0,00 100,00
2. sal 4 eller 2. sal 5 0,00 70,00
Opstilling/vækpakning borde/stole* 200,00* 300,00*
Lydmand 300,00 300,00
Vagthavende udenfor åbningstid 300,00 300,00
Rengøring udenfor åbningstid 200,00 200,00

* Der kan købes hjælp til opstilling i det omfang vi har personaleressourcer til det.

 

Op til 50 personer = 1 time

51-150 personer   = 2 timer

151-300 personer = 3 timer

 

Udlån uden for åbningstid: kontakt personalet for tilbud.

Rabatter:

Lejes der over 60 timer pr. sæson (januar-juni/august-december), er der 35 % rabat på lokalelejen.

Bar:

Ved lån af bar, optælles beholdning før og efter og der afregnes til indkøbspris.

 

Kontaktoplysninger

 

Fakta

  • CVR nr. 29 99 75 78
  • EAN nr. 57 98 00 51 54 068
  • Bank: Reg nr. 7931 konto 100 456 2